Otwarte Fundusze Emerytalne , o co chodziło w tym wszystkim tak na prawdę ?

Biznes, Ekonomia, Inne
W połowie lat dziewiędziesiątych rząd Jerzego Buzka (Akcja Wyborcza Solidarność) powołała do życia tak zwane OFE czyli Otwarte Fundusze Emerytalne , których głównym zadaniem miało być to aby w przyszłości pewna część naszych emerytur nie leżała tylko na barkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Skarbu Państwa tylko w stu procentach prywatnych funduszy inwestycyjnych które będą dopłacać do emerytur państwowych. Założenie było takie , że pewna część składek będzie przekazywana do Otwartych Funduszy Emerytalnych , a te będą je inwestować w akcje oraz obligacje wspomagając inwestycje polskich firm , oraz wykupując obligacje skarbu państwa , a więc inwestujac w polski dług czyli w wydatki rządowe. Po kilkunastu latach działalności Otwartych Funduszy Emerytalnych postanowiono powiedzieć sprawdzam i podsumować jednoznacznie kilkunastoletnią działalność OFE. Okazało się , że ich działalność nie wyglądała wcale tak wspaniale…
Read More