Czy dalsze istnienie Urzędów Pracy ma na pewno sens ?

Dosłownie wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią o tym , że istnienie Urzedów Pracy , a więc państwowych molochów , które za państwowe pieniądze podobno mają pomagać ludziom w poszukiwaniu pracy właściwie straciło swój sens. Straciło swój sens już kilkanaście lat temu , ale puki co nie było w Polsce rządu , ani polityka który mówiłby o tym problemie bardzo głośno , gdyż mało kto wie , ale w Polsce na działanie Urzędów Pracy wydaje się rocznie około siedmiu miliardów złotych rocznie. Poza tym Urzędy Pracy zajmują wiele przestrzeni biurowej , która mogła by być wykorzystywana chociażby lokalnie na o wiele bardziej pozytywne cele niż , no właśnie tak na prawdę na co ? Prawo mówi , że Urzędy Pracy mają tak na prawdę jedno najważniejsze zadanie. Pomoc obywatelom w poszukiwaniu pracy. W okresie gdy bezrobocie było w Polsce bardzo wysokie (jeszcze ponad piętnaście lat temu wynosiło ono ponad dwadzieścia procent) , a w niektórych województwach było jeszcze większe , Urzędy Pracy kosztowały nas jeszcze więcej pieniędzy , a w momencie gdy przedsiębiorcy prawie nie generowali nowych ofert pracy to tak na prawdę nie było jak pomagać w poszukiwaniu pracy , gdyż tej pracy po prostu dla ludzi nie było. Dzisiaj czasy są zupełnie inne ofert pracy jest mnóśtwo , są one ogólnodostępne – prawie każdy w dzisiejszych czasach umie obsługiwać interent , aby w ten sposób szybko znaleźć interesujące go oferty , a jak nie umie to na pewno zna kogoś kto mu w tym pomoże , tymczasem co oferuje nam Urząd Pracy ? Aby się przekonać wystarczy wejść na stronę internetową dowolnego Urzędu Pracy. A więc Urząd Pracy równeiż oferuje nam oferty pracy , jednak po pierwsze to zdecydowanie mniej tych ofert (w porównaniu z pełni prywatnymi ogólnopolskimi serwisami ogłoszeniowymi za które nie trzeba płacić ani grosza) , a po drugie aktualność tych ofert pozostawia wiele do życzenia. Innych sposobów kontaktu pracownika z przedsiębiorcami Urzędy Pracy po prostu nie oferują. Trzeba przyznać , że zdecydowanie zbyt mało jak na siedem do ośmiu miliardów złotych w skali kraju. Co prawda Urzędy Pracy oferują pomoc osobom bezrobotnym w podniesieniu kwalifikacji , czy też w zmianie miejsca zamieszkania w celu znalezienia zatrudnienia gdzie indziej. Jest to jednak umówmy się ogromna fikcja , gdyż na masowych szkoleniach poza znajomością przepisów BHP zbyt wiele nauczyć się raczej nie można , a wielu pracodawców uznaje umiejętnosci zdobyte na tego typu kursach za fikcję w najczystrzej postaci , tak więc Urzędy Pracy zdecydowanie nie są zbyt dobrym miejscem na poszukiwanie pracy dla osób bezrobotnych.