Czym jest naturalne bezrobocie ?

Home / Biznes / Czym jest naturalne bezrobocie ?
Czym jest naturalne bezrobocie ?

Bezrobocie jest to zjawisko powrzechne występujące z całą pewnością na całym świecie niezależnie od szerokości geograficznej czy też zamożności w danym kraju. W niektórych krajach bycie bezrobocie jest całkiem opłacalnym zjawiskiem , gdyż wypłacane zasiłki wystarczają w zupełności na podstawowe potrzeby życiowe – szczególnie jeśli ktoś ma niskie wymagania życiowe. Czasami jest to nawet korzystne zjawisko dla gospodarki , gdyż z jednej strony bezrobocie jeśli występuje zmniejsza presję na wzrost wynagrodzeń , co jest bardzo korzystne dla firm , które mają niższe koszta utrzymania swoich przedsiębiorstw , oraz co tu dużo mówić wysokie bezrobocie znacznie ogranicza presję inflacyjną , oraz powoduje , że społeczeństwo cieszy się dosyć niskimi stopami procentowymi – ma więc tani kredyt , oraz tanie inwestycje dla firm , oraz samorządów które w dużej mierze są kredytowane. Bezrobocie jest tak na prawdę kategorią , nie tyle ekonomiczną co tak na prawdę kategorią prawną. W dwóch różnych krajach , o takiem samej strukturze demograficznej , takiej samej ilości emerytów oraz rencistów , takiej samej gospodarce jeśli chodzi o jej wielkość możemy mieć jeden , a w drugiej piętnaście procent osób bezrobotnych , gdyż w każdym kraju mamy do czynienia z zupełnie inną definicją osób bezrobotnych. Niektóre definicje biorą pod uwagę wszystkie osoby w wieku produkcyjnym , które pozostają bez zatrudnienia , a niektóre wszystkie osoby bez pracy , bez ważnej umowy o dzieło czy też zlecenie , bez renty oraz emerytury , oraz w dodatku aktywnie poszukujący pracy. Właśnie z taką bardzo konserwatywną definicją osoby bezrobotnej mamy do czynienia w Polsce. Prawdopodobnie została ona napisana po to , aby zmniejszyć ilośc wypłacanych zasiłków dla bezrobotnych oraz poprawić wizerunek rządu który od wielu lat przynajmniej stara się walczyć z bezrobociem , które co prawda spadło , jednak nie ma w tym ani grama zasług państwa , gdyż początek spadku bezrobocia to po prostu wiązał się z masową emigracją Polaków z wiązku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej co miało miejsce w dwa tysiące czwartym roku. Ekonomiści przyjmują , że w Polsce mamy do czynienia z czymś takim jak naturalne bezrobocie z którym mamy nawet do czynienia w momencie gdy gospodarka rozwija się w rekordowym tempie , a prawie w każdej firmie brakuje rąk do pracy. Przyjmuje się , że poziom bezrobocia naturalnego wynosi w Polsce między siedem a dziesięć procent i w ciagu kilku lat od początków transformacji mieliśmy do czynienia z takim właśnie poziomem bezrobocia. Gdy wskaźnik bezrobocia w Polsce był właśnie w tym przedziale , wśród przedsiębiorców dało się wyczuć nastroje informujące o dosyć poważnym problemie prorozwojowym , a więc o braku rąk do pracy – przez co gospodarka nie będzie się mogła w latach kolejnych rozwijać tak szybko jak to będzie możliwe. Dla pracowawców lepiej jest , gdy poziom bezrobocia wynosi nieznacznie powyżej dziesięciu procent , gdyż wtedy mogą pozyskać pracowników na rynku , jednak poziom bezrobocia nie może być zbyt wysoki , gdyż wtedy społeczeństwo może być nie stać na towary którzy sami produkują.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *