Czym jest naturalna stopa bezrobocia ?

Home / Biznes / Czym jest naturalna stopa bezrobocia ?
Czym jest naturalna stopa bezrobocia ?

Bezrobocie jest w każdym kraju na świecie , niezależnie od tego jak bardzo bogaty by był , oraz jak szybko rozwija się jego gospodarka. Po prostu każdy kraj ma swoją definicję bezrobocia , tyle , że w jednym kraju za osobę bezrobotną uważa się pełnoletnią osobę nie uczącą się , która nie ma ustalonego prawa do renty czy też emerytury i nie ma stałego zatrudnienia , a w innym kraju uważa się również pełnoletnią osobę która się nie uczy , nie posiada zatrudnienia oraz żadnego dochodu z umowy o dzieło , czy też umowy zlecenie i aktywnie poszukuje pracy. W tą drugą definicją mamy do czynienia w Polsce i dlatego można sądzić , że poziom bezrobocia w Polsce jest mocno niedoszacowany , nawet o te kilka procent. Jednak przy porównywaniu bezrobocia w Polsce względem innych krajów należących do Unii Europejskiej są wykorzystywane wewnątrz unijne metodologie , tak więc nie istnieje jakiś duży błąd statystyczny spowodowany przepisami prawa odnośnie osób bezrobotnych. Kolejną kwestią jest fakt , że w każdym kraju występuje coś takiego jak naturalna stopa bezrobocia. Jest to taka ilość bezrobotnych wyrażona w procentach osób będących w wieku produkcyjnym która pozostaje na niezmiennym poziomie niezależnie od wzrostu gospodarczego , koniunktury czy też zmienności jeśli chodzi o wydajność pracy w danych sektorach gospodarki. Według ekonomistów w Polsce również mamy do czynienia z naturalnym bezrobociem i wynosi ono między sześć a osiem procent. Bezrobocie naturalne zależy od wielu czynników , ale również kulturowych – w niektórych krajach zwyczajowo ludzie po piędziesiątym piątym roku życia nie pracują , już zawodowo tylko zajmują się na przykład opieką nad wnukami , mimo tego , że zgodnie z prawem emerytura przysługuje im dopiero dziesięć lat później. Również ustawowy oraz zwyczajowy poziom płacy minimalnej ma wpływ na poziom naturalnego bezrobocia. Im ta płaca jest niższa i można za nią nabyć mniej dóbr oraz usług , tym skłonnośc ludzi do po prostu nic nie robienia jest większa. Jeśli człowiek chodzi do pracy co dziennie ciężko pracując przez osiem godzin i kwota jaką zarabia ledwo co starcza na opłacenie rachunków , to bez dwóch zdań mamy do czynienia z sytuacja , że praca się po prostu nie opłaca i w takich krajach lub też regionach (gdyż trzeba pamiętać o tym , że bezrobocie w różnych regionach może być drastycznie różne) poziom naturalnego bezrobocia będzie najwyższy. Na pewno w dużej mierze wysoki poziom bezrobocia naturalnego to wina polityków , jednak musimy też pamiętać , że ludzie mają również duży wpływ na poziom naturalnego bezrobocia: kształcąc się , płacąc podatki oraz w przypadku przedsiębiorców przeznaczając na płace odpowiedni procent zysków firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *