Czy istnieje bezpieczny poziom zadłużenia Skarbu Państwa ?.

Home / Bez kategorii / Czy istnieje bezpieczny poziom zadłużenia Skarbu Państwa ?.
Czy istnieje bezpieczny poziom zadłużenia Skarbu Państwa ?.

Praktycznie każdy kraj na świecie ma zwnętrze zadłużenie Skarbu Państwa które w ponad dziewiędziesięciu procent przypadków cały czas rośnie. W wielu przypadkach państwa spłacają co roku tylko i wyłącznie odsetki , a raty kapitałowe mierzone w stosunku do produktu krajowego brutto mają być po prostu zachowane w dosyć bezpiecznych ryzach. Oczywiście dług skarbu państwa wynika tylko i wyłącznie z rok rocznego zadłużania się rządu , który chce spełniać nawet największe i najmniej rozsądne kaprysy swojego elektoratu , tak aby mieć w kieszeni kolejne wygrane wybory , i za kilka lat przy kolejnych wyborach składac kolejne niestworzone , aczkolwiek realne i bardzo kosztowne obietnice. W wielu przypadkach można powiedzieć , że rządy są jednym wielkim zakładnikiem swojego długu – i puki nie zmieni się podejście do zarządzania długiem , to sytuacja w każdym z krajów które zadłużenie jest wysokie (za wysoki i alarmujący poziom zadłużenia uważa się zadłużenie na poziomie przekraczającym sześdziesiąt procent produktu krajowego brutto). Dla przykładu zadłużenie Polski od kilkunastu lat jest w przedziale czterdzieści pięć do piędziesięciu pięciu procent w stosunku do produktu krajowego brutto i nie przekroczyło jeszcze sześdziesięciu procent w stosunktu do produktu krajowego brutto tylko i wyłącznie dzięki pewnym sztuczkom księgowym , a jak by nie one Polska musiała by już dawno uznać , że poziom ostrożnościowy zapisany w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej , a mianowicie chodzi o trzy piąte PKB zostałby przekroczony już dawno. Jedną z takich sztuczek było nie zaliczanie do zadłużenia krajowego czyli zadłużenia skarbu państwa pożyczek oraz kredytów funduszu drogowego z którego budowane są min. Autostrady oraz drogi szybkiego ruchu. Kolejną sztuczką , a raczej zabiegiem księgowym był tak zwany skok na Otwarte Fundusze Emerytalne który był dokonany przez rząd Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego na początku bierzącej dekady. Dzięki przeksięgowaniu pieniędzy z naszych kont emerytalny zadłużenie Skarbu Państwa spadło znacznie , a rząd zamiast wykorzystać tamten moment , zmniejszyć deficyt finansów publiczych , a jednocześnie ogromne odsetki jakie spłaca Skarb Państwa rok rocznie , to jeszcze zwiększył wydatki budżetowe w desperacji ratując swoje ostatnie szanse na wygranie wyborów parlamentarnych w dwa tysiące piętnastym roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *