Znaczenie stóp procentowych w gospodarce.

Home / Bez kategorii / Znaczenie stóp procentowych w gospodarce.
Znaczenie stóp procentowych w gospodarce.

Mało osób zdaje sobie w pełni sprawę jak ważną rolę w gospodarce odgrywają stopy procentowe. Za poziom stóp procentowych w Polsce odpowiedzialny jest organ Narodowego Banku Polski który się nazywa Rada Polityki Pieniężnej. Rada Polityki Pieniężnej ma prawo do zmiany stóp procentowych raz w miesiącu , obradując pod przewodnictwem prezesa Narodowego Banku Polskiego. Efektem takich obrad jest podwyżka , obniżka lub też pozostawienie stóp procentowych bez zmian. Każde obrady polegają na analizie sytuacji makroekonomicznej w kraju oraz za granicą , a kończą się głosowaniem za wysokością stóp procentowych. W przypadku gdy Rada Polityki Pieniężnej nie jest w stanie ustalić swojego stanowiska , i głosowanie kończy się remisem decydujący głos w takim przypadku ma przewodniczący Rady czyli prezes Narodowego Banku Polskiego. Co ciekawe głównym zadaniem Rady Polityki Pieniężnej nie jest ustalanie stóp procentowych , a ochrona polskiego pieniądza przed inflacją ,a więc ogólnym wzrostem cen dóbr i usług. Narodowy Bank Polski ma jednak ograniczone instrumenty odnośnie stabilizacji wartości pieniądza , a tym najważniejszym są właśnie stopy procentowe. Im stopy procentowe są niższe , tym cena pieniądza dla banków jest również niższa , a więc banki swoim klientom oferują kredyty oraz pożyczki na bardziej atrakcyjnych warunkach niż robiły to doctychczas. W przypadku gdy stopy procentowe są na faktycznie niskim poziomie ludzie bardzo chętnie kożystają z kredytów oraz pożyczek – cóż , taka nasza natura , że podobnie jak promocje ubrań , wycieczek czy też samochodów lubimy jak kredyty są w dobrych cenach. Jeśli pieniądz jest tani (co stopa procentowa wyznacza cenę pieniędza) to zgodnie z prawem popytu oraz podaży mamy na niego zdecydowanie wyższy popyt niż miało to miejsce dotychczas. Ludzie mają wtedy więcej gotówki na różne wydatki , co również zgodnie z prawem popytu oraz podaży prędzej czy później prowadzi do wzrostu cen , jednak efektem niższych stóp procentowych które ustaliła Rada Polityki Pieniężnej jest wyższy wzrost gospodarczy , niższe bezrobocie – celem RPP jest jednak nie sam wzrost gospodarczy , a dobrobyt społeczeństwa wynikający właśnie z optymalnych wskaźników polityki monetarnej za którą odpowiada Narodowy Bank Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *