Kilka słów o cyklu koniunkturalnym

Home / Bez kategorii / Kilka słów o cyklu koniunkturalnym
Kilka słów o cyklu koniunkturalnym

Dobrobyt nie jest dany raz na zawsze. Jak wiadomo istnieje coś takiego jak boom gospodarczy – czyli moment w którym zdecydowana większość firm notuje rekordowe przychody oraz zyski , a co zrozumiałe poziom bezrobocia jest wtedy najniższy , a Skarb Państwa notuje rekordowe przychody. Istnieje również coś takiego jak kryzys gospodarczy. Wtedy wszystko dzieje się niemal odwrotnie niż w czasach gdy gospodarka znajduje się w okresie swojego prosperity. Firmy notują swoje straty , magazyny firm handlowych są wypełnione towarami po brzegi , co prędzej czy później oczywiście prowadzi co wzrostu bezrobocia , spadku pensji ludności (a w niektórych przypadkach po prostu do tego , że rosną one zdecydowanie wolnej niż inflacja) , a co za tym idzie oczywiście do spadku popytu wewnętrznego i skoro zarabiamy mniej to kupujemy mniej – wtedy ludzie na prawdę czują spadek jakości swojego życia i patrzą na polityków którzy rządzą krajem aby zrobili coś , co wpłynie na poleprzenie ich statusu życiowego. I oni robią. Gdy dospodarka sięga praktycznie dna , wzrost gospodarczy zera – lub też znajduje się ona w stanie recesji (za recesję powszechnie uznaje się stan w którym gospodarka przez dwa kwartały z rzędu notuje ujemny przyrost produktu krajowego brutto. Pierwszą rzeczą którą robi rząd to stara się zwiększyć krajowy popyt aby w ten sposób pobudzić gospodarkę do rozwoju. Robi to generalnie rzecz biorąc na dwa sposoby , możne zwiększyć deficyt finansów publicznych tak aby były w budżecie państwa pieniądze na zwiększenie transferów socjalnych dzięki którym zwiększy się globalny popyt w gospodarce i gospodarka będzie mogła w końcu ruszyć z kopyta. Drugi sposób to nie leży już w kwestii rządzących , ale w kwestii organu zajmującego się wysokością stóp procentowych. W Polsce za wysokość stóp procentowych odpowiada Narodowy Bank Polski , a raczej jego organ czyli Rada Polityki Pieniężnej , która na co miesięcznych posiedzeniach zbiera się w celu ustalenia stóp procentowych na najbliższy miesiąc zwiększając je , zmniejszjąc , lub też pozostawiając bez zmian. Jesli Rada Polityki Pieniężnej w momencie kryzysu w ciągu jednego lub też kilku miesięcy z rzędu obniży stopy procentowe , to natychmiast spada oprocentowanie wszystkich pożyczek oraz kredytów które stają się co raz to bardziej atrakcyjne z punktu widzenia konsumentów , którzy szybko biegną do banku w celu otrzymania pożyczki. Jeśli obniżka przyniosła okreslony efekt , a więc ludzie połkną haczyk to natychmiast rzucą się do sklepowych pułek (wraz z tymi którzy otrzymali lepszy socjal w wyniku zwiększenia przez rząd deficytu finansów publicznych – czyli zwiększenia popytu w gospodarce) i jeśli w zdecydowanej większości wybiorą produkty wyprodukowane w kraju , dadzą jednocześnie zatrudnienie swoim sądziadom oraz rodzinie , to bardzo szybko będziemy mieli do czynienia z efektem kuli śniegowej oraz ze wzrostem produkcji oraz zatrudniania , który prędzej czy później przełoży się na wszystkie branże co oczywiście zawocuje gospodarczym prosperity oraz nowymi inwestycjami. W momencie gdy ludzie nasycą się dobrobytem , lub też nastąpią inne czynniki zewnętrzne takie jak problemy gospodarcze ważnego partnera handlowego Polski – to właśnie wtedy nastąpi koniec pozytywnego cyklu koniunkturalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *