Dlaczego stopy procentowe są ta istotne dla gospodarki ?

Home / Bez kategorii / Dlaczego stopy procentowe są ta istotne dla gospodarki ?
Dlaczego stopy procentowe są ta istotne dla gospodarki ?

Mało osób zdaje sobie sprawę , jak bardzo ważne są dla gospodarki stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego. Jak wiele od nich zależy postaramy się wyjaśnić w telegranicznym skrócie – jeśli to oczywiście możliwe. Przynajmniej raz w miesiącu ma miejsce posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej – a więc organiu Narodowego Banku Polskiego który jest właśnie odpowiedzialny za wysokość stóp procentowych w Polsce. Rada zazwyczaj obraduje przez kilka godzin , debatujac na temat sytuacji makroekonomicznej w Polsce , oraz w mniejszym stopniu na świecie , a na samym końcu odbywa się głosowanie nad zmianą stóp procentowy – w tym tej najważniejszej czyli referencyjnej stopy procentowej , która ma bezpośredni wpływ na cenę kredytów w Polsce. W trakcie posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej może utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie , może je również zwiększyć , oraz zmniejszyć. Z obniżką stóp procentowych mamy do czynienia zazwyczaj gdy gospodarka znajduje się w stanie stagnacji , lub też rozwija się bardzo wolno , a ceny bierzące spadają lub też są bardzo stabilne – co oczywiście świadczy , o tym , że na rynku znajduje się zbyt mało pieniądza. W przypadku , gdy stopy procentowe ulegną znacznej obniżce , znacznej obniżce automatycznie ulega koszt kredytu w bankach , a więc analogicznie do prawa popytu oraz podaży , gdy cena pewnego dobra spada , to popyt na nie wzrasta. Ludzie więc ruszają masowo do banków po kredyty , co z kolei ma wpływ na gospodarkę , gdyż w momencie gdy kończą się zapasy w magazynach , firmy są zmuszone do wzrostu produkcji z czym wiążą się oczywiście nowe inwesycje – a więc wzrost zatrudnienia. Stopy procentowe mają oczywiście wpływ na cenę kredytów które były już wzięte przed obniżką – w przypadku gdy spada stopa referencyjna , bank wysyła do nas informację o spadku oprocentowania naszego kredytu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *