Czy składki na ZUS są obiektywnie wysokie ?

Home / Bez kategorii / Czy składki na ZUS są obiektywnie wysokie ?
Czy składki na ZUS są obiektywnie wysokie ?

Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą dłużej niż dwadzieścia cztery miesiące to musimy płacić pełną – a więc normalnej wysokości składkę , którą następnie odprowadzamy do Zakładu Ubezpieczeń Społeczenych z siedzibą w Warszawie na którą składają się różne składowe takie jak : ubezpieczenie zdrowotne ,ubezpieczenie emerytalne , ubezpieczenie społeczne – czyli rentowe oraz emerytalne. Znajduje się tam również ubezpieczenie chorobowe oraz wypadkowe (nie obowiązkowe) tak , więc stanowi to pełen pakiet ubezpieczonego. Dla osób które prowadzą działalność gospodarczą dłużej niż dwadzieścia cztery miesiące jest przygotowana pełna składka – a więc miesiąc w miesiąc każdy przedsiębiorca którego nie obowiązują żadne ubgi musi odprowadzić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sumę około tysiąca trzystu złotych miesięcznie , co daje ponad piętnaście tysięcy złotych rocznie. Dla jednych jest to mała suma , jednak dla zdecydowanej większości małych przedsięborców (którzy w świetle prawa są mikro przedsiębiorcami ) suma ta wcale nie jest taka mała. Jeśli odniesiemy sumę która musimy miesiąc w miesiąc odprowadzić do ZUS wyjdzie nam , że musimy każdego miesiąca odprowadzić składkę w wysokości bliskiej minimalnej krajowej netto która wynosi około tysiąca pięciuset złotych , a więc jest to kwota będąca odpowiednikiem około stu piędziesięciu godzin pracy. Bez wątpienia jest to spory wydatek dla każdego przedsiębiorcy. Wiele osób może się zastanawiać dlaczego jest ona taka wysoka ? Oczywiście w zestawieniu z tym jak wysoka jest to kwota , przyrównując to do minimalnej krajowej czy też przeciętnego wynagrodzenia oczywiście jest to kwota wysoka. Jeśli jednak sprawdzimy jak z tych składek mało jest zbieranych pieniędzy w stosunku do tego co Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi miesiąc w miesiąc wypłacac emerytom oraz rencistwom to już tak nie powiemy. I tak nasz system emerytalny generuje około siedemdziesięciu miliardów złotych deficytu , tak więc jeśli chcielibyśmy , aby wydatki na renty oraz emerytury były pokrywane tylko i wyłącznie ze składek na ZUS to musielibyśmy podnieść od razu kwotę składki do znacznie powyżej dwóch tysięcy złotych w skali miesiąca , a prawdopodobnym jest , że znacznie wyższej kwoty , głównie dla tego , że płacąc składkę która jest obowiązkowa i to w kwocie bardzo , ale to bardzo wysokiej większość firm po prostu natychmiast by się zamknęła , gdyż mało który mikro przedsiębiorca chciał opłacać składki w tak chorendalnej wysokości. Mało tego , na dziś dzień wiele osób ma ogromne problemy z terminowym opłacaniem aktualnej składki , która przecież i tak do najniższych nie należy absolutnie. Winą za taki stan rzeczy na pewno można obarczyć sytuację demograficzna kraju , która jest najgorsza od wielu dekad , oraz nawarstwiające się efekty przywilejów emerytalnych dla ogromnej ilości grup społecznych – co jest niewątpliwie ogromną patologią na skalę europejską.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *