Podatek liniowy – czy jego wprowadzenie jest możliwe ?

Home / Biznes / Podatek liniowy – czy jego wprowadzenie jest możliwe ?
Podatek liniowy – czy jego wprowadzenie jest możliwe ?

Praktycznie każdy kraj ma zróżnicowaną strukturę opodatkowania dochodów ludności – w końcu państwo musi z czegoś żyć , jednak najbardziej popularnym podatkiem z jakim mamy do czynienia na świecie jest bez wątpienia podatek dochodowy który miał swój początek jeszcze w dziewiętnastym wieku , a upowszechnił się dopiero na początku dwudziestego wieku. Podatek dochodowy wydaje się być bardzo naturalnym podatkiem jeśli chodzi o tak zwany solidaryzm społeczny , jednak oczywiście posiada on wiele wad , gdyż jest on płacony proporcjonalnie do dochodów osoby uzyskającej przychód , jednak pod koniec wieku dziewiętnastego był to podatek bardzo kontrowersyjny , na początku swojego istnienia był wręcz można powiedzieć swego rodzaju absurdem fiskalnym , gdyż ludzie byli po prostu przyzwyczajeni do zdecydowanie innej niż dotychczas formy opodatkowania. W dziewiętnastym wieku podatekiem dosyć powszechnym nie tylko w Europie , ale również w Stanach Zjednoczonych był podatek pogłówny. Wysokość podatku pogłównego była albo identyczna dla każdej osoby posiadającej nieruchomość lub też gospodarstwo rolne , jednak z czasem aby państwa mogły zyskiwać więcej pieniędzy był on różnicowany ze względu na stan posiadania , jednak nie był to jeszcze podatek który był wprost proporcjonalny do wartości majątku podatnika. W pewnym sensie stanowił on swego rodzaju pierwowzór podatku regresywnego – więc im bogatszy był właściciel ziemski tym procentowo oddawał on państwu zdecydowanie mniej pieniędzy niż miało by to miejsce w przypadku podatku liniowego – a więc procentowo równego dla każdego (niezależnie od posiadającego majątku). Na samym początku stawka podatku dochodowego była bardzo niska i w zależności od kraju wachała się ona od dwóch do pięciu procent i chociaż sama struktura oraz koncepcja podatku była niezwykle kontrowersyjna –  gdyż państwo z miejsca dowiadywało się wszystkiego o poziomie dochodów swoich obywateli , to podatek dochodowy był niemal z miejsca zaakceptowany ze względu na wysokość skali podatkowej która jeszcze wtedy była bardzo niska. Dla porównania wysokości podatków teraz i sto piędziesiąt lat temu wystarczy zestawić stawki podatku dochodowego które na początku jeśli wynosiły pięć procent były uważane za bardzo wysokie – a warto nadmienić , że aktualnie w niektórych krajach europejskich najwyższe stawki podatku dochodowego który jest oczywiście już podatkiem progresywnym przekraczają nawet piędziesiąt procent. Mało tego , przynajmniej w Europie podatkowi dochodowemu towarzyszą również inne podatki takie jak podatek od towarów i usług (VAT) , akcyza nie wspominając już o bardzo wysokich składkach na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *